Sadržaji objavljeni na stranicama www.mrkonjic-grad.com su kreirani ili postavljeni od strane web tima MeGa multimedija, sa svrhom informisanja o Mrkonjić-Gradu i događajima u njemu.

Pitanje zaštite sadržaja na ovoj internet prezentaciji je pokriveno Zakonom o zaštiti intelektualne svojine BiH. Dodatne informacije o identitetu izvora informacije (tekst, računarska grafika, fotografije, audio ili video materijal) postavljene su s ciljem zabrane reprodukcije materijala bez pisane dozvole.

Informacije na internet prezentaciji www.mrkonjic-grad.com su objavljene sa namjerom da budu lako dostupne za ličnu i nekomercijalnu upotrebu i mogu biti upotrijebljene, djelimično ili u cjelini putem bilo kog sredstva, bez naknade ili dodatnih odobrenja od strane MeGa multimedija (samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu). Pri tome je potrebno da kod reprodukovanja zadržite tačnost podataka i da www.mrkonjic-grad.com navedete kao izvor informacija.

Reprodukcija višestrukih kopija sadržaja ove prezentacije, u cjelini ili njenom dijelu, u svrhe komercijalne redistribucije je zabranjena, osim uz pisano odobrenje, za što se možete obratiti na adresu kontakt@mrkonjic-grad.com.

Neki od sadržaja (tekst, računarska grafika, fotografije, audio ili video materijal), na www.mrkonjic-grad.com su predmet zaštite autorskih prava, čuvanih od strane pojedinaca/organizacija izvan ove prezentacije. U takvim slučajevima se mogu pojaviti izvjesne restrikcije na reprodukciju tih sadržaja ili grafičkih materijala, te može biti neophodno tražiti dozvolu od nosioca autorskih prava nad tim materijalom.

Ako smatrate da je bilo šta od objavljenih sadržaja djelomično ili potpuno vaša intelektualna svojina i objavljeno je bez vašeg odobrenja, molimo vas da nas kontaktirate i sporni sadržaj će biti uklonjen.