Sadržaji na prezentaciji www.mrkonjic-grad.com, bilo da su objavljeni od strane našeg web tima ili sa vaše strane, putem interaktivnih stranica (komentari, poruke, adresar, forum...), će biti pregledani od strane naših urednika, s ciljem filtriranja informacija koje pristižu na prezentaciju.

Pregledanje sadržaja vršimo s željom da Vam obezbjedimo pristup isključivo korektnim sadržajima. Prilikom objavljivanja informacija ste obavezni da ne činite slijedeće:

  • Objavljujete, šaljete putem elektronske pošte, prenosite ili na bilo koji drugi način činite javno dostupnim bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, provokativan, napadan, uznemirujući, sklon torturi, vulgaran, obscen prema bilo čijoj privatnosti, pun mržnje, rasno, etnički ili drugačije usmjeren protiv pojedinca ili organizacije;
  • Objavljujete, šaljete putem elektronske pošte, prenosite ili na bilo koji drugi način činite javno dostupnim bilo kakav sadržaj za koji nemate pravo da ga učinite dostupnim, pod bilo kojim zakonskim ili ugovornim obavezama kojima možete biti vezani;
  • Objavljujete, šaljete putem elektronske pošte, prenosite ili na bilo koji drugi način činite javno dostupnim bilo kakav sadržaj koji je predmet zaštite autorskih prava nad patentom, trgovačkom markom ili zaštitnim znakom, ili nad bilo kojim njegovim dijelom;
  • Objavljujete, šaljete putem elektronske pošte, prenosite ili na bilo koji drugi način činite javno dostupnim neautorizovani reklamni materijal, promotivni materijal, šaljete napadnu reklamnu elektronsku poštu, pisma tipa "lanac sreće";
  • Vrijeđate manjine na bilo koji način;
  • Vrijeđate osobe ili tim koji kreiraju, administriraju ili uređuju www.mrkonjic-grad.com;
  • Instalirate na server, šaljete putem elektronske pošte, prenosite ili na bilo koji drugi način činite javno dostupnim materijale koji sadrže softverske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod, podatke ili programe dizajnirane da prekinu rad, unište ili limitiraju funkcionalnosti prezentacije www.mrkonjic-grad.com ili telekomunikacione opreme,