Tim koji uređuje internet prezentaciju www.mrkonjic-grad.com se obavezuje da će ova prezentacija poštovati privatnost posjetilaca prezentacije.

www.mrkonjic-grad.com ne prikuplja automatski bilo kakve lične podatke o Vama, kao što je ime, broj telefona ili e-mail adresa. Mi prikupljamo ovakve informacije isključivo ukoliko nam ih vi podnesete šaljući nam elektronsku poštu ili registrujući se na e-mail adresar ili naš forum.

Sve lične informacije kreirane, držane ili prikupljene od strane ove prezentacije će biti čuvane isključivo za potrebe komunikacije između prezentacije www.mrkonjic-grad.com i registrovanih posjetilaca.

Administratori prezentacije www.mrkonjic-grad.com upotrebljavaju softver koji prati mrežni saobraćaj radi identifikacije pokušaja neautorizovanih pristupa radi dodavanja ili promjene informacija, ili uzrokovanja štete bilo kojim drugim putem. Ovaj softver prima i bilježi vaše IP adrese računara s kojeg ste izvršili pristup na www.mrkonjic-grad.com, datum i vrijeme posjete, kao i stranice koje su posjećene. Ne radimo pokušaje povezivanja ovih adresa sa identitetom posjetioca, sve dok isti ne pokuša nanošenje štete prema www.mrkonjic-grad.com.

www.mrkonjic-grad.com ne praktikuje korišćenje tzv. "cookies" radi praćenja kako naši posjetioci koriste ovu prezentaciju. Ukoliko se ipak u pojedinim aplikacijama i koriste, uvijek možete na Vašem pretraživaču uključiti opciju detekcije zapisivanja "cookies" te iste odbaciti.