Naslovna strana www.mrkonjic-grad.com Login Login
Weather Forecast
 ta ima novo?
Aktuelnosti
Iz grada
Sport
Kultura
Zanimljivosti
Biseri
 Mrkonji-Grad
O gradu
Priroda
Istorija
Mrkonji na Wikipediji
Foto-galerije
Vaniji telefoni
Karta grada
 Cyber MG
Poruke
Ljudi
Cyber kuhinja
Sjeanja
Zaboravljena vremena
Chat
Linkovi
 Usluge
Web dizajn
Reklamiranje
Sponzori
RSS 2.0

www.mrkonjic-grad.com
Na mrei od 2000.god.

www.kreativnije.com
Telefonski imenik pravnih lica u Mrkonji-Gradu

Pozivni broj za Mrkonji-Grad je 050, a i iz inostranstva +387 50

Najvaniji telefoni :::
Centar za obavjetavanje121
Policija122
Vatrogasci 123
Hitna pomo124
 
Usluge Telekoma Srpske :::
Tano vrijeme125
Informacije1185
Prijava smetnji na linijama telef. pretplatnika1275
Predaja telegrama putem telefona1202
Naruivanje buenja1401
Provjera buenja1402
Otkazivanje buenja1403
 
Dravne ustanove :::
MUP - Stanica javne bezbjednosti 211-028
MUP - Stanica javne bezbjednosti 211-042
MUP - Stanica javne bezbjednosti 211-172
MUP - Saobracajna policija 211-386
Sluba OIO 211-227
Vatrogasno drutvo 211-071
Vatrogasno drutvo 211-482
Dom zdravlja Dr Jovan Rakovi 211-284
Dom zdravlja Dr Jovan Rakovi 211-286
Dom zdravlja Dr Jovan Rakovi 211-319
Autobuska stanica 211-093
AMS MG 213-759
BIH AMK 211-411
Optina 213-045
Optina 213-046
Optina 213-094
Optina - Inspekcija 211-324
Optina - Inspekcija 211-461
Optina - Izvrni odbor 211-184
Optina - Izvrni odbor 211-353
Optina - Katastar 211-355
Optina - Naelnik 211-044
Sud za prekraje 211-064
Sud za prekraje 212-805
Osnovni sud 211-316
Osnovni sud 212-094
Okruno javno tuilastvo 211-216
Carinska ispostava 211-039
Carinska ispostava 211-059
Republika uprava javnih prihoda 211-272
Ministarstvo za raseljena i izbjegla lica 211-507
Javni fond za zdravstveno osigururanje 211-321
Sluba za socijalnu i djeiju zatitu 213-099
Zajednica za zapoljavanje 211-489
Zajednica PIO 211-304
Vojska Republike Srpske 211-258
Vojska Republike Srpske 211-432
Ministarstvo odbrane 211-448
Ministarstvo odbrane 212-024
 
Informativne kue :::
IK radio 211-161
Radio MG Ton 211-446
Radio Mrkonji-Grad 211-503
KIOC JP 211-503
KIOC JP 213-746
NRP Osloboenje 212-199
 
Obrazovne ustanove :::
O Petar Koi 211-492
OS Ivan Goran Kovai 211-367
O Branko opi 212-478
Srednjokolki centar 211-315
Mainska kola 213-086
Mainska kola 213-501
C.O. Obrazovanja 212-596
Djeiji vrti Milja ukanovi 221-130
Djeiji vrti Milja ukanovi 221-131
 
Apoteke :::
Apoteka ICN 212-501
Apoteka Zdravlje 212-945
 
Benzinske pumpe :::
Energopetrol 212-500
Krajinapetrol 211-345
 
Banke :::
Nova banjaluka banka 213-008
Nova banjaluka banka 212-948
Nova banjaluka banka 212-947
Nova banka 213-069
Nova banka 220-020
Razvojna banka 211-074
Razvojna banka 211-205
Razvojna banka 212-001
 
Osiguravajua drutva :::
DDOR Krajina kopaonik 211-105
Kosig-Dunav osiguranje 213-162
Kosig-Dunav osiguranje 212-477
SOD Jahorina 211-454
DD Drina osiguranje 213-068
DDOR Bobar 213-009
 
Ugostiteljstvo :::
Kafe bar Mimoza 211-331
Kafe bar Pino 212-812
Kafe bar For 211-588
Noni bar vl. B.Boskic 211-556
Picerija Pikadili 211-465
SUR Mica vl. M.Vuli 213-754
SZR Buregdinica vl. G.Milanovi 211-351
UP Krajina 211-338
UP Krajina 212-505
UP Krajina 211-554
UP Krajina - Pivnica 211-686
Vile "Gali", Balkana 281-533
 
Zanatske radnje :::
Stolarija Mileki 251-177
Foto edo 211-704
Staklorezaka radnja Jaguzovi 211-157
Frizerski salon za ene IN vl. D.Leki 213-047
Kamenorezac vl. Z.Nika 211-232
SZR Arteks vl. V.Areina 211-681
SZR Mig vl. M.Pavlovi 212-979
 
Trgovine :::
ITMG - raunari, audio-video tehnika, kuni aparati 220-260
NIK Trade vl.N.Viekruna 211-701
PP Savi 213-072
PP Savi 211-262
PP Svit 212-740
PP Gali komerc 212-012
Anii komerc 211-668
Bosna - prodavnica obue 212-590
Alhos Sokolac 211-280
Mesnica Mali 212-163
SPR Mili vl. M.Mili 211-976
Salon namjestaja Enterijer 212-190
Borovo 211-423
Mesnica Prpa 212-645
Media portal d.o.o. 220-190
 
Preduzea :::
Agro MG 211-308
ZZ Balkana 212-507
Beodent 211-442
Bosna - Fabrika obue 211-244
ODP Dimitor 213-788
Elektrodistribucija 211-025
Elektrodistribucija 211-094
Elektrodistribucija 211-116
Elektroprenos 211-221
Erak Marinko 211-754
Fabrika vijaka 211-180
Fabrika vijaka 211-241
Fabrika vijaka 211-427
PTO Globus 211-568
GP Gradnja 211-271
GP Gradnja 211-365
GP Gradnja 212-464
Grading eksport-import 212-490
HE Boac 211-660
HE Boac 211-114
HE Boac 211-352
PP Interagent 211-635
PP Jela vl. D.uza 211-202
PP Kastra 211-282
Krajinapromet doo 211-767
Kristal Banja Luka 211-587
PP Linea projekt 212-491
DIP Manjaa 211-223
DIP Manjaa 211-300
DIP Manjaa 211-745
PP Marketing 211-210
PP Melem farm. 213-104
MG Domino 211-415
MG Domino - pilana Bjelajce 212-461
PP Milanovi 211-318
MIOS 212-148
DP Mladost 211-009
DP Mladost 211-046
DP Mladost 211-057
TP Moto vl. V.Boki 213-063
TP Moto vl. V.Boki 214-033
PTD Mrkonjanka 211-544
PTD Mrkonjanka 211-403
PTD Mrkonjanka 212-734
Mrkonji putevi 211-301
Mrkonji putevi 211-395
Mrkonji putevi 211-387
PTP Narcis-promet 211-406
NM Komerc 211-402
JKP Park 211-066
JKP Park 211-506
PP Peak 218-817
PFD USA 211-067
PFD USA 212-486
Rojal MG 211-002
RR Promet vl. R.Peri 211-375
Rudnici boksita 212-251
PP Sole komerc 211-191
Srpske pote 211-047
Srpske Pote - kontrolor 212-589
Srpske Pote - upravnik 211-337
Srpske Pote - alter sala 212-591
G Lisina 211-201
G Lisina 211-601
G Lisina 211-602
PP ik 212-800
PPPP ikman 212-112
Terminalni Telekom 211-000
Terminalni Telekom 211-011
Terminalni Telekom 211-012
TMK Alkon 211-294
TMK Alkon 211-802
Tranped Banja Luka 212-469
Trgopromeks DOO 211-265
Trgopromeks - Vasi Ratko 278-526
PTP Trgopromeks 211-005
PPUP Tropik Prima 213-020
PPUP Tropik Prima 213-034
DP Udarnik 211-093
DP Udarnik 211-313
Veterinarska stanica 211-308
PP Vupeks-prom 211-445
PPDP Zadruna trgovina 211-041
PPDP Zadruna trgovina 211-750
PPDP Zadruna trgovina 211-751
PP Zvijezda vl. G.Jaslar 211-045
PP 5B vl. Z.Joti 211-292
 
Advokati :::
Advokatska kancelarija L. Vulin 212-245
Advokatska kancelarija M. Mari 211-010
Advokatska kancelarija Mirjana Savi 213-777
 
Udruenja i organizacije :::
Optinska organizacija Crvenog krsta 213-793
Optinska organizacija Crvenog krsta 211-441
Crkvena optina 211-073
Boraka organizacija 211-148
Boraka organizacija 211-303
Boraka organizacija klub RVI 213-763
Centar za mir demokratiju i kulturu 211-174
Omladinska organizacija Centar 211-543
Lovako drustvo Lisina 211-586
Sindikat optine 211-665
Auto-moto drutvo 213-759
 
Politike partije :::
Srpski narodni savez 211-388
Savez nezavisnih socijaldemokrata 212-460
Srpska demokratska stranka 211-504
Savez za mir i progres 211-006
 
Strane organizacije :::
DRA 211-171
DRA 212-506
SFOR 211-052
SFOR 211-081
SFOR 211-085
IPTF 211-314
IPTF 212-479
 

 Copyright © 2000-2018.  Kreativnije.com