Klijenti
Kontakt
 
3F multimedija

Kako izbjeći klasično predstavljanje naučnog rada i kako ga približiti širem krugu ljudi, pritom ostavljajući dovoljno jak utisak tako da rad ne bude lako zaboravljen?

Korištenjem savremenih programskih tehnika i multimedije efektno je predstavljen niz neuroloških istraživanja urađenih na Medicinskom fakultetu u Banjaluci i Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 1999. do 2009. godine, u saradnji sa Neurološkom klinikom iz Banjaluke, realizovali smo i četiri multimedijalna CD-a sa naučnim radovima.

U periodu između 2003. i 2008. godine kreiramo još četiri multimedijalna CD-a sa istraživačkim radovima radnika Arhiva Republike Srpske u Banjaluci.

 
Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika (CD) - 2. dopunjeno izdanje
Verica Stošić, Zoran Mačkić:
 
Cerebro vaskularne bolesti (CD)
Prof.dr Milan Arbutina i saradnici
 
Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika (CD)
Verica Stošić, Zoran Mačkić:
 
Arhivalija - Svjedok vremena (CD)
Arhiv Republike Srpske
 
Kvalitet života nakon moždanog udara (CD)
Milan Arbutina
 
Zaštita kulturnih dobara (prateći CD uz knjigu)
Zoran Mačkić
 
Nerupturirane intrakranijalne aneurizme (CD)
Duško Račić
 
Moždani udar u ratnim uslovima (CD)
Milan Arbutina
  Web dizajn  ::: Multimedija  ::: Dizajn  ::: DTP   ::: Klijenti   ::: Kontakt   
Copyright © 2000 - 2010. MeGa multimedija