Klijenti
Kontakt
 
3F DTP - Brošure
 
Cerebrovaskularne bolesti
Prof.dr Milan Arbutina i saradnici, 2007.
400 strana
 
Projekat 'Razvoj volonterizma u BiH'
OKC, 2005.
40 strana
Volonterizam
OKC, 2003.
18 strana
 
V.I.P. OKC Volonter
OKC, 2004.
18 strana
 
See Volunteers in SEE
OKC, 2005.
118 strana
 
Konferencija predstavnika Savjeta učenika
OKC, 2003.
36 strana
 
Mi volonteri možemo promijeniti svijet
OKC, 2004.
60 strana
 
Vodič za razvoj Savjeta učenika
OKC, 2002.
36 strana
 
Razvoj Savjeta učenika u 65 škola RS
OKC, 2003.
52 strane
 
Nešto malo o volonterizmu - Za velikog volontera
OKC, 2004.
56 strana
 
Godišnji izvještaj 2003.
OKC, 2004.
16 strana
 
Godišnji izvještaj 2002.
OKC, 2003.
76 strana
 
Jedan slatkiš - jedno dijete 2003/2004
OKC, 2004
16 strana
  Web dizajn  ::: Multimedija  ::: Dizajn  ::: DTP   ::: Klijenti   ::: Kontakt   
Copyright © 2000 - 2010. MeGa multimedija