Klijenti
Kontakt
 
3F dizajn

Prospekti, flajeri, letci i štampane reklame su efektan i jeftin način da se u kratkom roku prenesete svoju poruku i svoje ideje na širok krug ljudi.

Međutim, da bi postigao svoj puni efekat, pri izradi ovog propagandnog materijala moraju se poklopiti sve "kockice": jasna poruka, interesantan sadržaj i atraktivan dizajn.

Ovdje možete vidjeti neke od naših radova koje smo realizovali za različite klijente i koji su distribuirani na različite načine, od štampe u dnevnim i nedjeljnim novinama, preko distribucije na sajmovima i prometnim mjestima, sve do direktne distribucije u poštanske sandučiće.

  Web dizajn  ::: Multimedija  ::: Dizajn  ::: DTP   ::: Klijenti   ::: Kontakt   
Copyright © 2000 - 2010. MeGa multimedija